Museu Egipci de Barcelona

El papir en l'antic Egipte. Un il·lustre precedent del paper

València, 284 . 08007 Barcelona
Veure mapa
Tel. + 34 934 880 188
info@museuegipci.com
www.museuegipci.com

De dilluns a divendres, de 10h a 14h i de 16h a 20h
Dissabte, de 10h a 20h. Diumenge, de 10h a 14h

#El Pape de l'Art 2015

  • Luis Manuel Gonzálvez. Egiptòleg i conservador del Museu Egipci de Barcelona
  • La planta de papir va ser aprofitada pels egipcis per confeccionar làmines de diferents formats i mides que van servir de suport a l'escriptura. A través dels papirs hem pogut recuperar una quantitat ingent d'informació molt útil per conèixer aspectes de la civilització faraònica que no solen ser tractats en els documents escrits d'altres fonts. Textos literaris, contractes privats de diversa índole, tractats de medicina, actes de processos judicials, comptabilitat de productes, .... La conferència conclourà amb una explicació sobre el papir funerari de la dama Bary, exposat en una de les sales del Museu Egipci de Barcelona.
  • Luis Manuel Gonzálvez Ortega
  • - Egiptòleg
  • - Conservador del Museu Egipci de Barcelona
  • - Cap d'Estudis i professor de l'Escola d'Egiptologia (Fundació Arqueològica Clos)
  • - Autor de diversos llibres i articles de temàtica egiptològica
  • - Participació en campanyes arqueològiques en diversos jaciments d'Egipte i Sudan. Actualment és co-director de la missió de la Universitat de Tübingen / Fundació Arqueològica Clos a Sharuna (Egipte Mitjà)

XARXES SOCIALS